7 תשובות
חמש עשרה
חמש עשרה, כי מחברת זה נקבה
חמש עשרה, מחברת היא בלשון נקבה

במספרים שיש בהם עשרה אז תגעי שאם אומרים לאותו שם עצם סיומת קצרה כמ6 חמש, שש אז צריכה להיות עשרה כדי שיהיה ארוך
זאת אומרת שהסוף צריך להיות ההפך מההתחלה
חמש עשרה מחברת זה נקבה
מחברת זה נקבה. אז חמש עשרה
מחברת זה נקבה. מחברת אחת- חמש עשרה מחברות.

תהפכי את המילה ליחיד אם היא בזכר מוסיפים ה (למספרים שצריך) ואם היא בנקבה לא מוסיפים ה