תשובה אחת
אל תנסה ללכת על מילים קשות מדי.
תכתוב הכי פשוט ומובן, ותכניס באמצע מושגים שיעלו את הרמה של החיבור.
אתה יכול להתחיל ככה את החיבור:
Many pepole..
when diacussing the issue of..
Recently ( לאחרונה)
וכל פעם שאתה נתקע תדמיין שאתה מסביר את המילה שאתה רוצה לכתוב לילד קטן.
מושגים ברמה גבווה שאתה יכולה להוסיף;
personaly,i thing that..
this topic is very controversial
as i see it
this sobject has/have adventages as well as disadventages.
בהצלחה (;
אם תצטרף עוד עזרה אשמח לעזור בפרטי.