6 תשובות
כן באים לבית הספר רק בשביל הבגרות/מתכונת, הזמן משתנה בין שאלון לשאלון.
אצלנו במתכונות זה תלוי, בבגרויות כן וזה תלוי באיזה מקצוע.
אצלנו אנחנו ממשיכים לרוב ללמוד כרגיל אחרי או לפני המתכונת
אבל בבגרות באים רק לבגרות, והזמנים בין שאלונים משתנים
ביום של בגרות באים רק לבגרות
ביום של מתכונת לא בהכרח, אצלנו לומדים ביום של מתכונת, לפני ואחרי.
כשיש בגרות באים רק אליה
ומתכונת לומדים..
אצלנו לומדים ביום של מתכונת בדרך כלל אבל ביום של בגרות לא