2 תשובות
אני חושבת שאת הנושא של הבגידה זה לא היה מקומך לספר. מה שכן יכולת פשוט במילים אחרות לומר לה בעקייפין שהוא לא בשבילה ושהוא המשיך הלאה ולכן מוטב בשבילה להמשיך הלאה
לדעתי יצאת מלכה! אני לא בן אדם שמתחסד, וכן אם היא חשובה לי אני אתערב ויגיד
מה גם שזה לא שהפרדת ביניהם בגלל שסיפרת. הם כבר לא ביחד. טוב שעשית הייתי עושה אותו הדבר!
line:445