2 תשובות
תשלח לה הודעה
תכתוב לה "התגעגעתי"
תחזור לדבר איתה קודם כל, ולאט לאט תחזירו את הקשר ותציע לה לצאת...
באותו הנושא: