4 תשובות
בבקבוקים קטנים 3
שני בקבוקים של 750
3 בקבוקים של 500
בקבוק של ליטר ובקבוק של 500
(כל המאות זה בסמ"ק)
גם רשום על כל בקבוק כמה סמק הוא מכיל. חשבון פשוט
1 גדול של 1.5
3 קטנים של 500 מ"ל