5 תשובות
Notice me senpai
תדברי איתו
אני אלך עם "לאחושב" בזה.
להתייפייף.
זה נשמע שטוח אבל בכללי זה כנראה יעזור.
^what is senpai? שעה אני מנסה לתרגם ולהבין תמשמעות של זה, כנראה אני סתומה