6 תשובות
כן
כן.
"ישוע".
כן "ישוע".
שזה ישו בעצם.
יאפ
כן