8 תשובות
despasito?
שואל השאלה:
זה לא הדספסיטו יש עוד אחד..
יש עוד מילים שאת זוכרת מהשיר?
שואל השאלה:
אסא אקו אונאמדה... קול מי לוקה
ככה זה מתחיל..
אולי corazon משהו..
אולי זה...
שואל השאלה:
לא:(
שואל השאלה:
מצאתי..
מי שצריך:
Te de campana