2 תשובות
יש סוכר מהפרי עצמו או מדברים אחרים שדמו בו.
למיץ עצמו לא הוסיפו עוד סוכר אך הוא קיים מדברים אחרים, גם בפרי יש סוכר.
כנראה יש לזה סוכר מפירות.