3 תשובות
אחרי
אחרי.
לפני המחזור הראשון היה לי קרש חיתוך, לא חזה.
אחרי