תשובה אחת
לא ישאלו אותך, אנשים מספיק מבוגרים כדי להבין שזה התקף חרדה ושיש דברים שלא מדברים עליהם.
באותו הנושא: