תשובה אחת
כן כי בגלל שהתכווצות הכדור בזמן קצר שינוי התנע שלו לא משמעותי