תשובה אחת
המסה של הפד"ח גדולה יותר מהמסה של אוויר
באותו הנושא: