5 תשובות
מה בשטוח שהבנים שלך כבר לא יהיו יהודים.
אחת הדרכים המנויות בחוק לשם רכישת אזרחות ישראלית הינה באמצעות נישואים בין אזרח זר לאזרח ישראלי. סעיף 5 (א) לחוק קובע כי אזרח זר בגיר יכול לרכוש אזרחות ישראלית במידה והתקיימו בו התנאים הבאים:

1. הוא נמצא בישראל.
2. הוא היה בישראל לפחות שלוש שנים מתוך חמש השנים אשר קדמו להגשת בקשתו.
3. הוא זכאי לשבת ישיבת קבע בישראל.
4. יש בדעתו להשתקע בישראל או שהוא כבר השתקע בה.
5. הוא יודע את השפה העברית "ידיעת מה".
6. הוא ויתר על אזרחותו האחרת ו/או מוכן לוותר עליה בתמורה לאזרחות ישראלית.

סעיף 7 לחוק האזרחות עוסק ברכישת אזרחות במסגרת נישואין. על פי סעיף זה, בן זוג במערכת נישואין של בעל ואישה, אשר בן זוגו הינו אזרח ישראלי (או שהוא ביקש להתאזרח בישראל והיו קיימים בו התנאים בסעיף 5 (א) לחוק או שהוא קיבל פטור מהם), רשאי לקבל אזרחות ישראלית, וזאת גם אם לא התקיימו בו התנאים אשר בסעיף 5 (א).
לך לא יקחו לילדים לא יתנו
שואל השאלה:
רגע מה קשור ילדים אני בכלל שאלתי על האזרחות. זה שאת שלי לא יקחו אבנתי, אבל לה יביאו?

וגם התשובה השניה וויי זה מה זה מסובך להבין מה רשום.

לגבי השאלה השנייה- ממש אי אפשר לדעת, כי לפי החוק זה תלוי בשר הפנים/נצגיו במשרד הפנים, ובמקרים רבים מקבלים סירוב לתת לבן הזוג אזרחות. במקרים מסוימים אפילו קשה לממש בארץ נישואין לאזרח/ית לא יהודי/ה מחו"ל כי קורה די הרבה שלא נותנים לבן/בת הזוג אפילו ויזה לשהות בישראל תקופה ארוכה. ייתכן שאם בת/בת הזוג יתגייר (ת/יקבל על עצמו את הדת היהודית בחו"ל בתהליך גיור שמוכר על ידי מוסדות המדינה), זה ישפר את הסיכויים לחיות ביחד ובהמשך לקבל אזרחות- בישראל (יהודים מחו"ל זכאים לאזרחות על פי "חוק השבות" ושיקול הדעת של שר הפנים במקרים כאלה- מוגבל).
באותו הנושא: