3 תשובות
יש שמועה ששרית חדד נכנסה להיריון מתרימת זרע של אייל גולן.
אך לכן הם נפרידו.
הם לא נפרדו ושרית חדד לא נכנסה להריון מאייל גולן