3 תשובות
אתה לא מרגיש טוב
אתה נמצא איפשהו אחר היום
חולה
נרדמת
אירוע משפחתי
עונש
וירוס
חולה / עונש