2 תשובות
הם נפרדו במציאות בעונה 3 או 4 כבר אני חושבת
הם נפרדו במציאות בעונה 4