2 תשובות
כנראה כי אתה ישן יותר מידי זמן
או שאתה קם מהר מידי מהמיטה
שואל השאלה:
אז זה בגלל שאני יושן יותר מדי, עדיין לא קמתי מהמיטה.