תשובה אחת
דאגה/מראה עניין בנושאים אישיים/ביחד פיזית ובעיקר אם היא תגיד חח