17 תשובות
שואל השאלה:
אם תוכלי לכתוב את השם של השיר והזמר אני נורא אשמח:)
אנונימית
i knew one day you'd fall for someone new
but if he breaks your heart like lovers do
just know that i'll be waiting here for you

-אד שירן, heppier
easy come easy go
now i know i have met an angel in person
and she looks perfect, i don't deserve this
you look perfect tonight

-אד שירן, perfect
מהשיר sweater weather של the neighborhood
"put my finger on your tongue cause you love the taste"
משום מה השורה הזאת מתנגנת לי בראש כבר שעות
"אוי מאמי אל תפסיקי להקפיץ הנה הוא מציץ שיוצא לה הציץ"
ג'אנג'ה פונאני.

my name is maor adri
חבר שלי רשם לי את זה לפני שהוא הציע לי
"ומה אם נתנשק..?"
"i'll stand here existing and failing wretched existence, consuming life force 'till i grow distant, don't bother searching for somebody like me; a failing no-one."

"remember the 'me', the way i used to be... as who i still should be"
שיר: unravel tokyo ghoul

"i don't wanna wait for your love, i need you to save me now"
זמר: בילי איידול
שיר:save me now

"i'll be there for you as the world falls down"
זמר: דיוויד בואי
שיר: as the world falls down

even when i doubt you, i'm no good without you // twenty one pilots
"don't judge a thing until you know what's inside it
don't push me
i'll fight it
never gonna give in
never gonna give it up, no
if you can't catch a wave then you're never gonna ride it
you can't come uninvited
never gonna give in
never gonna give it up, no
you can't take me
i'm free"
שיר: you can't take me
זמר: bryan adams
you're beautiful just the way you are
"תן לי מחסה מהקור, עד שיקלו המים, עד שכל החומות הגבוהות יתפוררו, עד שיקלו המים".
with all that surrounds you"
your problems will have no more meaning
your mind will be free
"and you will see it all
(strawberry alarm clock-pretty song)

the old fortune teller lies dead on the floor
nobody needs fortunes told anymore
the trainer of insects is crouched on his knees
and frantically looking for runaway fleas
(the kinks-death of a clown)

for you will hear no laughter, nor see the sun.
life would be one disaster all the way through.
(cream-blue condition)
" יש לה תחת תחת אש בום בום פאיה עוקץ אותה בישבן כי היא הדבורה מיה " - "#דוביגל"
יצירת מופת לדעתי
i'm a human after all

and one day we will die - ויום אחד אנחנו נמות
and our ashes will fly from the aeroplane over the sea - והעפר שלנו יעוף מהמטוס שמעל הים
but for now we are young - אבל עכשיו אנחנו צעירים
let us lay in the sun - תניחו לנו לשכב בשמש
and count every beautiful thing we can see - ולספור כל דבר יפה שאנו יכולים לראות
(neutral milk hotel - in the aeroplane over the sea)

can't believe how strange it is to be anything at all - לא יכול להאמין עד כמה זה מוזר להיות משהו בכלל
(neutral milk hotel - in the aeroplane over the sea)

place my chair at the backroom door - שם את הכיסא שלי בדלת החדר האחורי
help me up - תעזור לי לעלות
i can't wait anymore - אני לא יוכל לחכות יותר
blessed love - אהבה מבורכת
the love i've seen - האהבה שראיתי
(talk talk - myrrhman)

מחר אני אביא לך עוד
at first, i did love you - בהתחלה אהבתי אותך באמת
but now i just wanna fuck - אבל עכשיו אני רק רוצה לזיין
late nights thinkin' of you - חושב עליך באמצע הלילות
until i get my nut - עד שהאגוז שלי
tossed and turned, lesson learned - נזרק ומסובב, הלקח נלמד
you was my first girlfriend - את היית החברה הראשונה שלי
bridges burned, all across the board - גשרים נשרפו, לכל אורך הלוח
destroyed, but what for? - הושמדו, אבל בשביל מה?
(kendrick lamar - wesley's theory)

and when we break we'll wait for our miracle - וכאשר אנחנו נישבר אנו נחכה לנס שלנו
god is a place where some holy spectacle lies - אלוהים הוא מקום שבו איזה קדוש ממושקף נח
when we break we'll wait for our miracle - וכאשר אנחנו נישבר אנו נחכה לנס שלנו
god is a place you will wait for the rest of your life - אלוהים הוא מקום בו את תחכי כל שאר חייך
(neutral milk hotel - two headed boy pt 2)

two headed boy, she is all you could need - ילד כפול ראש, היא כל מה שאתה תזדקק לו
she will feed you tomatoes and radio wires - היא תאכיל אותך עגבניות וחוטי רדיו
and retire to sheets safe and clean - ותפרוש לסדינים בטוחים ונקיים
but don't hate her when she gets up to leave - אבל אל תשנא אותה כאשר היא קמה לעזוב (וברגע שהוא מסיים להגיד את המשפט הזה שומעים את הכיסא חורק ואותו קם לעזוב)
(neutral milk hotel - two headed boy pt 2)


i know they buried her body with others - אני יודע שהם קברו את גופתה עם גופות אחרות
her sister and mother and five-hundred families - אחותה ואימא שלה וחמש מאות משפחות
and will she remember me fifty years later? - והאם היא תזכור אותי חמישים שנים אחר כך?
i wished i could save her in some sort of time machine - הלוואי שיכולתי להציל אותה באיזה סוג של מכונת זמן
know all your enemies - תדע את כל אוייבך
we know who our enemies are - אנחנו יודעים מי הם אויבינו
know all your enemies - תדע את כל אויביך
we know who our enemies - אנחנו יודעים מי האויבים שלנו
are - הם
(neutral milk hotel - oh comely)

sweet communist - קומוניסטית מתוקה
the communist daughter - הבת הקומוניסטית
standing on the sea-weed water - עומדת על מי עשבי הים
semen stains the mountain tops - זרע (סימאן באנגלית זה גם זרע וגם אנשי ים, משחק מילים) מכתים את פסגות ההרים
semen stains the mountain tops - זרע מכתים את פסגות ההרים
with cocoa leaves along the border - עם עלי קקאו לאורך הגבול
sweetness sings from every corner - מתיקות שרה מכל פינה
cars careening from the clouds - מכוניות נופלות מן העננים
the bridges burst and twist around - הגשרים התפוצצו והתעוותו
and wanting something warm and moving - ורוצה משהו חם ומרגש
bends towards herself the soothing - מכופפת כלפיי עצמה את ההרגעה
proves that she must still exist - מוכיחה שהיא עדיין חייבת להתקיים
she moves herself about her fist - היא מעבירה את עצמה מעל אגרופה
sweet communist - קומוניסטית מתוקה
the communist daughter - הבת הקומוניסטית
standing on the sea-weed water - עומדת על מי עשבי הים
semen stains the mountain tops - זרע מכתים את פסגות ההרים
semen stains the mountain tops - זרע מכתים את פסגות ההרים
(אגב התרגום הזה זה כל השיר, תרגמתי לך בהתחלה רק את הפזמון אבל בלי הכל המסר מתפספס אז המשכתי)
(neutral milk hotel - sweet communist)

the only girl i've ever loved - הילדה היחידה שאני אי פעם אהבתי
was born with roses in her eyes - נולדה עם שושנים בעינייה
but then they buried her alive - אבל אז הם קברו אותה בחיים
one evening, 1945 - ערב אחד, 1945
with just her sister at her side - רק עם אחותה לצידה
and only weeks before the guns - ורק כמה שבועות לפני שהרובים
all came and rained on everyone - כולם באו וירדו על כל אחד
now she's a little boy in spain - עכשיו היא ילד קטן בספרד
playing pianos filled with flames - מנגן בפסנתר מלא בלהבות
on empty rings around the sun - בטבעות ריקות סביב השמש
all sing to say my dream has come - כולן שרות כדי להגיד שחלומי התגשם
but now we must pick up every piece - אבל עכשיו אנו חייבים לאסוף כל חתיכה
of the life we used to love - מהחיים שפעם חיינו
just to keep ourselves - רק כדי לשמור על עצמנו
at least enough to carry on - לפחות מספיק כדי להמשיך
(neutral milk hotel - holland 1945)

and it's so sad to see the world agree - וזה כל כך עצוב לראות את העולם מסכים
that they'd rather see their faces fill with flies - שהם מעדיפים לראות את הפנים שלהם מלאים בזבובים
all when i'd want to keep white roses in their eyes - כל זה בזמן שאני רוצה לשמור שושנים לבנות בעיניהם
(neutral milk hotel - holland 1945)

טוב חפרתי מספיק ועוד על להקה אחת, למרות שכל שיר שלהם שווה ציטוט מלא, מחר אני אביא של להקות אחרות (למרות שיש להם עוד משפטים נהדרים)