2 תשובות
ערב יום הזיכרון ב19:00
יום הזיכרון וערב יום העצמאות ב15:00
ב20:00 עם הצפירה