תשובה אחת
יכול להיות שהסכים לא טובה
לי אישית לא נשאר אפעם