תשובה אחת
הן דתיות לייט, יכול להיות שעל צניעות הן לא שומרות אבל דברים אחרים הן כן
באותו הנושא: