תשובה אחת
הוא בטח חושב שעשית לו משהו תתקשרי ותשאל מה