6 תשובות
מזכרים פשוט בארצות אחרות.
אנונימי
יש יום השואה הבינלאומי
היום זה היום שלנו
אתה צודק אבל אנחנו ישראל ואנחנו יהודים אז אנחנו נזכיר את היהודים שמתו, זה היום שלנו כמו שאמרה מעליי
יש את יום השואה הבינלאומי. (היה כבר)
היום הזה הוא יום יהודי שמזכירים רק בישראל פחות או יותר.
ביום השואה הזה אנחנו מזכירים את אנשי הדת שלנו שמתו בגלל הדת שלהם.
יש את יום הזיכרון הבינלאומי ב27 לינואר שבו מוזכרים כך הקורבנות מהשואה וממלחמת העולם השנייה.
6 מליון לא 6, ואני לא יודעת למה אולי פשוט כל עם זוכר את הנופלים שלו