2 תשובות
היא יכולה רק להגיד אם צריך ללכת לרופא עיניים אלא אם היא מומחית יותר