תשובה אחת
למה נאמרה הפרשה הזו? הרי זמן אכילה כבר למדנו מ'אם נדר או נדבה'? תשובה-בא ללמד שזביחתן תהיה דווקא כדי לאכלם בזמן זה ספציפית.