תשובה אחת
לא משדרים בערוצים ישראלים. ניתן לראות רק דרך המחשב/הפלאפון תחפש קישורים למשחק.
אנונימי