4 תשובות
לא, חסימה זה רק שהוא לא יוכל לסמס לך בפרטי או להתקשר אבל בקבוצות אין דרך שלא תוכלי לראות
באותו הנושא: