2 תשובות
לא להפרד, אבל לדבר איתה על זה, ולהגיד לה שזו הייתה חוסר רגישות.
כיון שהבדיחה היא על חשבונך.
הסבר שלא מתאים לך כזו התנהגות.
זה כן מעליב ומשפיל, אבל קצת מוגזם להיפרד ממנה רק בגלל המקרה הזה, אבל אם זה קורה מלא פעמים אז כדי לדבר איתה.