תשובה אחת
יש אפשרות לשים גומיות וגשר באותו טיפול אבל זה רק אם צריך, החלטה של האורת'
באותו הנושא: