יש מלא תפקידים אבל היציאות תלוי בבסיס שמציבים אותך בו.