2 תשובות
יכול להיות שאתה מתכוון לרכישת יחידת נופש בתאריך מסויים בשנה
לאורך הרבה שנים. ככה לפחות אני מכיר את המושג הזה.

אם אתה מתכוון בנושא אחר אז אני לא יודע.
'טיים-שייר?'
המונח הלועזי TimeShare או Time Sharing מבוסס על כך שהלקוח רוכש הזכות להשתמש ביחידת נופש במשך פרק זמן של כשבוע בשנה, עפ"י רוב, למשך זמן ארוך-טווח, לעיתים אפילו עד 30 שנה. אפשר להגדיר עיסקה זו כסוג של עיסקת נדל"ן, אבל מאד מצומצמת, בשונה מרכישת דירה או בית, או שכירות ארוכת-טווח. בשיטה זו, לקוחות רבים חולקים באותה יחידת נופש על פני כל השנה. לאחר רכישת הזכות על יחידת הנופש, היא עוברת לחברת הניהול או חברת הנדל"ן שמשווקת את יחידות הנופש, ובמהלך השנה גובה חברה זו מהרוכש דמי ניהול ואחזקה. כדאי לציין: הבעלות על הנכס אינה של הצרכן, בכל מקרה.
אנונימי