תשובה אחת
זה הספר

https://milog.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%92&

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%92