2 תשובות
לדבר על העתיד, חלומות, שאיפות, מטרות, רצונןת.
תחביבים, לנ ודים, תנועת נוער, על המשפחה, על העבר (להעלות זכרונות)
בנים, בגדים, סתם דברים שקרו לך באותו שבוע/יום