3 תשובות
חמישים גוונים של אפור :)
צלה של הרוח

וספר שהוא עיון (לא סיפור)
לא רציונלי ולא במקרה
אם היינו / אסי מגריזו אשר
הגנב / פנחס שדה