3 תשובות
סתימת מעיים
פחית אתה מתכוון לדליים של שתי קילו או פחית חצי ליטר? ותלוי אם זה חצי ליטר של אבקה או אבקה מעורבבת עם נוזל?