3 תשובות
לא ( אני מנהריה)
יאיי נהריינים (גמאני) ולא לצערי
אין אבל יש סאקרה