3 תשובות
אנגלית 5 יח"ל - 5 שעות.
מתמטיקה 3 יח"ל - 4 שעות.
ספרות - 3 שעות.
תנ"ך - 3 שעות.
ספורט - שעתיים.
פסיכולוגיה - 3 שעות.
תאטרון - 5 שעות.
כתיבת עבודה (חלק ממגמת מד"ח) - 3 שעות, סיימתי אותן.
חינוך - שעה.
Aro
סיימתי את רוב המקצועות, נשאר רק:
רוסית - 5 שעות
מתמטיקה 4 יחידות - 6 שעות
אזרחות - 8 שעות
ביולוגיה - 6 שעות
חינוך - שעה אחת
בשנה שכבר נגמרת למדתי
אזרחות
אישות
מחשבת ישראל
תנך
תושבע
אנגלית
וכל מקצוע זה תלוי כי מקצועות של בגרויות חורף אז הם לקחו הרבה שעות בשבוע כמו 5-6 ואז זה יורד לאט לאט השעות כשמסיימים.
והיה לי זמן לדברים אחרים אפילו זמן לעבודה יש לי