תשובה אחת
"לחץ שיורי" או באנגלית residual preassure, הוא הלחץ הדינמי שנרשם בעת הפעלת מערכת כלשהי. מדובר בלחץ בבלמי דיסק, במערכות מים ועוד. קרא על כך עוד בגוגל: "לחץ שיורי".
מערכת סטיפס