תשובה אחת
בני חוץ לארץ שמבקרים בארץ בחגים (ובכוונתם לחזור לחו"ל, צריכים לקיים יום טוב שני של גלויות, להיזהר מלעשות בו מלאכות האסורות ביום טוב, להתפלל בו תפילה של חג, לקדש בו על היין ולקיים סעודות חג.
דינים נוספים ניתן לקרוא כאן בקישור.
א.ב.ש.. מומחה סטיפס