2 תשובות
אני לא חושב, לדעתי זה רק לקניית מדים וציוד..
יש הנחות על קניית בגדים אבל בעיקרון הנקודות מיועדות למדים