5 תשובות
כשיש לי אז כן.
אם יש לי אז כן
בודאי ובושה וחרפה, אם לא. כל היום על הכבישים מסכן את חייו לפרנסתו. אין דבר כזה, לא לתת טיפ.