תשובה אחת
אני חושבת שכן, לא צריכה להיות בכך בעייה.