2 תשובות
אם זה מספר זוגי של ילדים יש שני ילדים אמצעיים. למשל במשפחה של 4 ילדים הילד השני וגם הילד השלישי הם אמצע.
ילד סנדוויץ' הוא תמיד בן משפחה אמצעי הנולד לאחר בן בכור, ולפני בן זקונים
אנונימי