תשובה אחת
אם זה מספר זוגי של ילדים יש שני ילדים אמצעיים. למשל במשפחה של 4 ילדים הילד השני וגם הילד השלישי הם אמצע.