4 תשובות
כלום. אין לי אומץ בשיט.
שואל השאלה:
אתה תסתכל עליה או משהו?
מראה את זה כמה שאני יכול.
אשאל אותה אם בא לה לתפוס איזה ארוחה