תשובה אחת
האים לדעתך יש אדם פרטי אחד בישראל שמחזיק נתונים כאלו?
שלא לדבר על האתר הזה.
שאני בספק אם ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש.