תשובה אחת
על פי גוגל בעונה 3 פרק 2
מצאתי גם שהם יוצאים ביחד לנשף בסוף העונה השנייה