3 תשובות
מתי בלילה? הייתי אומרת הראשון..
ראשון
זה הראשון.
באותו הנושא: